Na terenie Gminy Zielonki zostały zlokalizowane dwa punkty selektywnego zbierania odpadów:

∙  w Węgrzcach – teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków, ul. B5)  
∙  w Zielonkach – ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).
 

MOBILNE PUNKTY czynne są w okresie od marca do listopada w soboty od 10.00 do 18.00.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/120/2017 z dnia 28.12.2017 r. w punktach PSZOK obowiązują następujące limity oddawanych odpadów komunalnych na jedną nieruchomość:

-odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane będą wyłącznie w workach - maksymalnie 9 worków miesięcznie; w danym dniu otwarcia punktów nie więcej niż 6 worków.

-odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 200 kg/rok dostarczone jednorazowo z jednej nieruchomości,

zużyte opony - 1 komplet opon (4sztuki)/rok z jednej nieruchomości; w ramach opłaty nie będą przyjmowane opony ponadgabarytowe (np. z ciężarówek).

Na pozostałe frakcje odpadów zbieranych selektywnie (plastik, metal, papier, tektura, szkoło, wielkogabaryty, zużyty sprzęt agd i rtv) nie ustala się limitów ilościowych.

Po wykorzystaniu limitu odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (za wyjątkiem opon) istnieje możliwość oddawania tych odpadów za dodatkową opłatą. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki nr XXXIV/121/2017 z dnia23.12.2017 r. cena odpadów oddawanych ponad ustalone limity określona została na 0,60 zł brutto z 1 kg. Wszystkie odpady ponadlimitowe będą w punkcie ważone i będzie pobierana opłata na miejscu.

 W/w punkty prowadzone są przez Gminę Zielonki

Referat Gospodarki Komunalnej
telefon: 12 2850850 w. 312

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

deklaracja

szambo

mobilne punkty

edukacja ekologiczna

baner www monitoring powiatrza

badzmy razem

Statystyki

Odsłon artykułów:
279050