UCHWAŁA NR XVIII/34/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki - pobierz plik

Wyrok Nr II SA/Kr 1347/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 13; § 14; § 23 ust. 4 w zakresie słowa „natychmiastowego”; § 24; § 27 ust. 4 i 5; § 28; § 32. - pobierz plik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XVIII/35/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/36/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/37/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których  prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/38/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik

Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych: pobierz plik (*.pdf)

 

Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf).

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
444639