UCHWAŁA NR XVIII/34/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki - pobierz plik

Wyrok Nr II SA/Kr 1347/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 13; § 14; § 23 ust. 4 w zakresie słowa „natychmiastowego”; § 24; § 27 ust. 4 i 5; § 28; § 32. - pobierz plik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XVIII/35/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/36/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/37/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr VI/23/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości, na których  prowadzona jest działalność gastronomiczna i mechanika pojazdowa, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz plik


UCHWAŁA NR XVIII/38/2016 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr XIV/1/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik

Uchwała Nr XIV/3/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych: pobierz plik (*.pdf)

 

Uchwała Nr XIV/1/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości: pobierz plik (*.pdf).

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/21/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Zielonki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz plik *.PDF

 

UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - pobierz plik *.PDF

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

jakosc powietrza BDB2

 

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

pszok

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
407097