Po sezonie zimowym w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 zaczynają działalność punkty PSZOK. 

Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie.
Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1454 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 26 kwietnia 2018 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od maja 2018 roku limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji wynosi 36 worków w ciągu trzech miesięcy.
W roku 2019 obowiązują trzy okresy rozliczeniowe:
1. marzec-maj (36 worków)
2. czerwiec - sierpień (36 worków)
3. wrzesień - listopad (36 worków).
Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Dostarczane odpady będą kontrolowane przez pracowników obsługujących PSZOK-i, którzy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą odmówić ich przyjęcia.
Pozostałe limity ustalone na PSZOK-ach również nie ulegają zmianie:
- odpady budowlane – można oddać raz na rok do 200 kg (reszta za dodatkową opłatą),
- zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości.
Wysokość ceny za odbiór odpadów budowlanych oraz zielonych przyjmowanych ponad przyjęty limit, wynosi 0,60 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).
Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej, telefon: 12 2850850 w. 312

 

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. uchwałą nr VII/57/2019 Rada Gminy Zielonki dokonała zmiany limitów bezpłanie przyjmowanych na

PSZOK-ach odpadów zielonych ulegających biodegradacji z 36 worków na 30 worków w ciągu  trzech miesięcy tj.:

- marzec-maj (36 worków)

- czerwiec - sierpień (30 worków)

- wrzesień - listopad (30 worków)

Zużyte opony - 1 komplet opon ( 4 sztuki) na rok z jednej nieruchomości - możliwość oddania ponad limit odpłatnie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilosci do 200 kg/rok dostarczonych jednorazowo z jednej nieruchomości - limit nie ulega zmianie,.

Uchwała określa iż wysokość opłat za odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon przyjmowanych ponad limit wynosi 1,00 zł brutto za odbiór i zagospodarowania 1 kg odpadów dostarczonych do punktów PSZOK.

Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Zielonki, Referat Gospodarki Komunalnej telefon : 12 285 08 50 wew. 312, 107, 109

 

 

Jak segregować :

worek niebieski
worek zielony
 worek zolty

baterie, leki

oze4

jakosc powietrza BDB2

 

deklaracja

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

baner www monitoring powiatrza

wfosigw3

Statystyki

Odsłon artykułów:
416545