Umowy na realizację inspekcji terenowej można podpisywać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej, wzór umowy tutaj.


Do umowy należy dołączyć następujące dokumenty:


1. Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością (wyciąg z księgi wieczystej) lub aktualny wyrys z rejestru gruntów;


2. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku;


3. Potwierdzenie dokonania wpłaty na wykonanie analizy możliwości budowy źródła OZE.


Wpłat można dokonywać na nr konta DOEKO Group: 20 1020 2906 0000 1102 0380 6254. Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko zamawiającego; nazwę gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość; rodzaj instalacji OZE, które mają być przedmiotem analizy, adres pod którym położona jest nieruchomość.


Inspekcje terenowe będą wykonywane przez Spółkę DOEKO GROUP Sp. z o.o. która przeprowadziła kampanię informacyjną z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i z którą współpracują gminy przy przygotowaniu wniosku. Wysokość wpłaty: instalacja solarna – 246,50 zł; instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł; pompa ciepła – 307,40 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 2850 850 wew. 316.


Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

5pojemnikow

oze2

ekointerwencja

ulotka obwarzanek jpg

smieciarka

szambo

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
444665