Do pobrania:
Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Zielonki
Regulamin przyznawania dofinansowania
Wzór umowy
Wzór wniosku o rozliczenie
Deklaracja udziału