worek zieloneUstawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1289 z późn. zm.) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę, na mocy której od czerwca 2019 roku zmianie ulega limit bezpłatnie przyjmowanych na PSZOK-ach odpadów ulegających biodegradacji. Od 1 czerwca  obowiązuje limit 30 worków rozliczany w okresie trzech miesięcy.  Możliwy jest odbiór odpadów biodegradowalnych sprzed posesji z brązowych pojemników o pojemności 120 l i 240 l. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy Zielonki. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Odpady ulegające biodegradacji – nowe limity 

Od 1 czerwca obowiązują nowe stawki za odbiór  odpadów budowlanych i rozbiórkowych na PSZOK. Nowa stawka ponad przyjęty limit wynosi 1 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 kg odpadów dostarczonych do punktów (PSZOK).
Punkty są prowadzone są przez Gminę Zielonki. Informacje: Referat Gospodarki Komunalnej, telefon: 12 2850850 w. 312

OZE BDB

 

oze2

ulotka obwarzanek jpg

podmioty odbierajace odpady komunalne LOGO

szambo

edukacja ekologiczna

badzmy razem

wfosigw3

baner www monitoring powiatrza

Statystyki

Odsłon artykułów:
425574