Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II program wymiany pieców

W 2020 roku Gmina Zielonki złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wniosek aplikacyjny o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki-etap II” w wysokości 1,7 mln zł co pozwoli na wymianę kolejnych 243 pieców węglowych na gazowe. Wniosek gminy jest obecnie na etapie oceny. Od 1 stycznia 2020 roku trwa nabór wniosków na drugi etap programu wymiany pieców w Gminie Zielonki. Mieszkańcy zainteresowani wymianą pieca z dofinansowaniem w latach 2021-2022 mogą zgłaszać się do programu. Na podstawie złożonej deklaracji udziału w programie będą bezpłatnie wykonywane oceny energetyczne budynków kwalifikujące do programu. Podpisywanie umów z mieszkańcami jest planowane z początkiem 2021 roku. Kwota dofinansowania będzie wynosiła 5 000,00 zł na wymianę pieca oraz 2 000,00 zł na modernizację instalacji, w sumie będzie można uzyskać 7 000,00 zł dofinansowania. W ramach programu wykonano już 130 ocen energetycznych. Kolejne wnioski są przyjmowane na bieżąco.
Deklarację chęci wzięcia udziału w programie można pobrać ze strony eko.zielonki.pl i należy ją złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki.
Szczegółowe informację dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 314