Skorzystaj z programu Eko Team

Skorzystaj z programu Eko Team

Od 2020 gmina Zielonki prowadzi działania w ramach projektu EKO TEAM. Ma on za zadanie poprawić jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego. Pomóc w tym mają ekodoradcy działający na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem jest aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

27.03.2023 został podpisany aneks do umowy wydłużający projekt „EKO-TEAM” do dnia 31.01.2024.

Gmina Zielonki zobowiązała się do zwiększenia wskaźników rzeczowych:

– wymiany źródeł ciepła [liczba sztuk] – z 400 na 550,

– termomodernizacja [liczba obiektów] – z 70 na 150

OZE [liczba instalacji] – zmiana z 250 na 300.

do dnia 31.03.2023 cel został zrealizowany z bardzo dobrym wynikiem wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła [liczba sztuk] – 537

  • termomodernizacja [liczba obiektów] – 144

  • OZE [liczba instalacji] – 293

Ekodoradcy z EKO TEAM są do dyspozycji mieszkańców i przyjmują punkcie konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, który znajduje się na parkingu przy Urzędzie Gminy w segmencie sklepików przy ul. Krakowskie Przedmieście 116A/3

Ze względu na mobilny charakter pracy Ekodoradcy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania, poniżej numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej.

Kontakt do ekodoradców:

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca

mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl ; tel. 12 285 08 50 w.315

Adrian Baran – Ekodoradca

mail: adrian.baran@zielonki.pl ; tel. 12 285 08 50 w. 310

Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,

  • instalację odnawialnych źródeł energii (np. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła),

  • termomodernizację budynku lub jego części,

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.