Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki uczyło tysiąc uczniów, że powietrze jest na wagę złota

Powietrze na wage3 maleStowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki opracowało i w październiku 2018 r. przeprowadziło trzecią już edycję projektu edukacji ekologicznej „Powietrze na wagę złota 3”, którą objęło tysiąc uczniów z 4 szkół w 3 gminach powiatu krakowskiego, w tym ok. 500 z gminy Zielonki. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Fizyków Bozon z AGH przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. We wcześniejszych dwóch edycjach projektu „Powietrze na wagę złota”, przeprowadzonych w poprzednich latach, uczniowie zapoznawali się ze składem powietrza, analizowali odczyty czujników zamontowanych na zlecenie SRGZ na budynkach szkolnych. W tegorocznej edycji „Powietrza na wagę złota” mieli okazję złapać zanieczyszczenia powietrza przy pomocy prostych urządzeń, takich jak odkurzacz, obliczyć ich objętość w klasie, zamknąć smog w słoiku, ale przede wszystkim zdać sobie sprawę, że problem jakości powietrza nie posiada granic administracyjnych, a ściany domu nie stanowią ochrony przed negatywnymi skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
 
Tym razem współpracownicy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki z koła naukowego Bozon z AGH odwiedzali szkoły w powiecie krakowskim z programem edukacyjnym, który nazwali „Straszak”. Przeprowadzili 50 godzin zajęć dla uczniów szkół podstawowych, w gminie Zielonki odbyły się one w szkołach w Bibicach i Zielonkach, a także w szkole w Będkowicach (gm. Wielka Wieś) i szkole w Michałowicach.
– Blisko tysiąc uczniów z 50 klas z 3 gmin zdobyło wiedzę praktyczną z zakresu pomiaru jakości powietrza, uświadamiając sobie jednocześnie problem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Udało nam się trudną naukową wiedzę przekazać im w przystępny sposób. Jako sposób na zniwelowanie skali problemu uczniowie wymieniali najczęściej alternatywne źródła odnawialnej energii. Zadaniem z każdej lekcji było przeprowadzenie rozmowy z dorosłymi domownikami na temat możliwości ograniczenia wpływu mojej rodziny na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zakładamy, że około połowa uczestników zajęć odrobiła zadanie, a zatem dodatkowo wyedukowano około tysiąc osób dorosłych – podsumowuje projekt Jacek Pietrzyk, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki i autor projektu.