Zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2021

Zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2021

2Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem.

Tym razem zmiana w zasadach finansowania nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego, ale z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych. Co ważne, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji. Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych węglem (poza spełnieniem obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Uzyskanie dofinansowania dla kotłów na paliwa stałe od 1 stycznia będzie dopuszczone, kiedy:

  1. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2021 r., ale do 31.12.2020 złożył wniosek o dofinansowanie i podpisał umowę.
  2. Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia przed 01.01.2021 r., ale do 31.12.2020 złożył wniosek o dofinansowanie, a umowa nie została jeszcze podpisana.
  3. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie przed 01.01.2021 r., ale wniosek o dofinansowanie został złożony po  31.12.2020 r.
  4. Wnioskodawca rozpoczął przedsięwzięcie przed 01.01.2021 r., które zostało zakończone przed tą datą, ale wniosek o dofinansowanie został złożony po 31.12.2020 r.

Mieszkańców Małopolski dotyczą także zapisy tzw. uchwały antysmogowej – do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. Kompleksowa informacja na temat regulacji dotyczących ochrony jakości powietrza można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

Dzięki realizacji zapisów i uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza przewidywane jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

doradztwo w ramach programu Czyste Powietrze prowadzą ekodoradcy:

Adrian Baran – Ekodoradca, mail: adrian.baran@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w. 310.

Grzegorz Pikul – Główny Ekodoradca, mail: grzegorz.pikul@zielonki.pl, tel. 12 285 08 50 w.315

Przypominamy, że w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa, obowiązuje więc całkowity zakaz ogrzewania domów mułami, flotami węglowymi i węglem, który zawiera powyżej 15 proc. drobnego ziarna, jak też drewnem sezonowanym krócej niż dwa lata. Do końca 2022 roku wszystkie bezklasowe piece na węgiel oraz pierwszej i drugiej klasy muszą zostać wymienione.