Aktualności - Ochrona Powietrza

01.02.2019

Rządowy Program priorytetowy „Czyste Powietrze” dla Mieszkańców gminy – spotkania informacyjne 6,12,13 i 14 lutego

Uwaga: zmiana miejsca spotkania w Zielonkach – 14 lutego o godz. 19.15 spotkanie będzie miało miejsce przy ul. Galicyjskiej 17A, w Centrum Integracji Społecznej. Zapraszamy mieszkańców gminy Zielonki na spotkania informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania można będzie m.in. uzyskać […]

30.01.2019

„Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk w listopadzie i grudniu 2018 r.

Trzeci sezon grzewczy gmina Zielonki prowadzi kontrole palenisk w domach mieszkańców. W listopadzie i grudniu 2018 r. pracownicy Urzędu Gminy Zielonki przeprowadzali kontrole palenisk regularnie, zarówno w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych – wykonano 51 kontroli, niektóre wraz z Policją. W […]

12.12.2018

Postępy w walce ze smogiem w gminie Zielonki

W gminie Zielonki na koniec listopada 2018 r. było podpisanych 259 umów na wymianę pieców z dofinansowaniem. Mieszkańcy wymienili 193 piece z dofinansowaniem ze środków ZIT lub PONE. W tym sezonie grzewczym, jak i w poprzednich, gmina prowadzi też kontrole palenisk, tego, […]

12.12.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki uczyło tysiąc uczniów, że powietrze jest na wagę złota

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki opracowało i w październiku 2018 r. przeprowadziło trzecią już edycję projektu edukacji ekologicznej „Powietrze na wagę złota 3”, którą objęło tysiąc uczniów z 4 szkół w 3 gminach powiatu krakowskiego, w tym ok. 500 z gminy Zielonki. Projekt […]

13.11.2018

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej- obowiązuje: 2018-12-07 od godz. 0 do 24

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

06.11.2018

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.Obowiązuje: 2018-11-09 od godz. 0 do 24   […]

02.10.2018

Piknik Ekologiczny -13.10

13 października zapraszamy na Rodzinny Piknik Ekologiczno-przyrodniczy w Zielonkach. Jego uczestnicy poznają m.in. mieszkańców skweru i dzikiego stawu, dowiedzą się jak zieleń oczyszcza powietrze  oraz jak czerpać energię ze słońca, czym palić w sezonie grzewczym i jak zadbać o dobre zdrowie.W programie […]

28.09.2018

Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku […]

29.08.2018

Wymiana pieców na gazowe – 31 sierpnia mija termin zgłoszeń na rok bieżący

W piątek 31 sierpnia kończy się okres przyjmowania zgłoszeń na oceny energetyczne budynków na rok 2018 konieczne do wymiany pieców na paliwo stałe na kotły gazowe (więcej o projekcie: tutaj). Wszystkich zainteresowanych wymianą pieców na paliwo stałe na nowe kotły gazowe prosimy […]

25.06.2018

Przyznanie dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Informujemy, iż „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania […]

04.06.2018

W „Konkursie z klimatem” można głosować na gminę Zielonki

Firma Tauron organizuje „Konkurs z klimatem”. Zadaniem konkursowym jest udzielenie najlepszej, najciekawszej i najbardziej kreatywnej porady ekologicznej w kontekście dbania o czyste powietrze. Porada może być słowna, ale i w formie zdjęcia lub filmu. W ramach „Konkursu z klimatem” trwa też plebiscyt […]

22.05.2018

Firma PGNiG dofinansowuje zakup pieca gazowego

Osoby, które zdecydują się na wymianę swojego starego „kopciucha” na gazowy kocioł kondensacyjny mogą otrzymać nawet do 3 tysięcy złotych od PGNiG. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości: