Najczęściej zadawane pytania dot. systemu gospodarki odpadami

Jakie firmy odbierają odpady na terenie gminy Zielonki?
Na terenie gminy Zielonki odpady odbierają trzy firmy wyłonione w przetargu tj.:
a) odpady zmieszane – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów;
b) odpady segregowane – firma P.U.K. Tamax Sędziszów;
c) odpady BIO – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Kraków.

Czy za odbiór odpadów BIO z pojemników sprzed posesji muszę dodatkowo płacić?
Odbiór odpadów BIO z pojemników sprzed posesji odbywa się w ramach miesięcznej opłaty.

Skąd mogę odebrać worki na segregację?
Worki dostępne są w Referacie Niskiej Emisji i Odpadów budynek III w godzinach pracy urzędu lub w soboty w punktach PSZOK.

Co zrobić w przypadku uszkodzenia pojemnika przez firmę odbierającą odpady?
Taki przypadek należy zgłosić telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do danej firmy, która uszkodziła pojemnik.

Obecnie kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim za kilka miesięcy, kiedy powinienem złożyć deklarację?
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania.

Czy za małe dziecko płacę tyle samo co za dorosłą osobę?
Ustalona stawka opłaty za odpady komunalne obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość niezależnie od wieku.

Co w przypadku gdy odpady nie zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem?
Brak odbioru odpadów należy zgłosić do tutejszego Urzędu pod nr telefonu 122850850 wew. 313 lub osobiście w Referacie Niskiej Emisji i Odpadów budynek III.

Czy dla rodzin wielodzietnych przysługuje jakaś ulga w płatnościach za gospodarowanie odpadami?
Od dnia 1 stycznia 2021 zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługujące rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów  zostało uchylone.

Czy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogę oddać odpady budowlane?
Materiały budowlane i rozbiórkowe z niewielkiego remontu wykonanego we własnym zakresie stanowiące odpad komunalny można oddać w ilości do 200kg w ciągu roku z jednej nieruchomości. Dodatkową ilość ponad limit można oddać odpłatnie w kwocie 2 zł (brutto) / 1 kg odpadów. Aby oddać odpady należy posiadać kartę do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Czy każdy mieszkaniec gminy może oddać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?
Z punktu PSZOK może skorzystać mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki i posiada kartę mieszkańca. Karty wydawane są po złożeniu pierwszej deklaracji.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?
Deklarację powinien złożyć właściciel danej nieruchomości.

Jestem właścicielem domku jednorodzinnego, gdzie mieszka razem 4 osoby. Wytwarzamy 2 razy mniej odpadów od sąsiada, który też mieszka w domku jednorodzinnym, gdzie też mieszkają 4 osoby. Czy ja i sąsiad będziemy płacić tyle samo?
Nowy system nie daje możliwości naliczania opłat w zależności od ilości wytworzonych odpadów – nie ma takiej możliwości ustawowej. Opłata w gminie Zielonki jest naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących.

System segregacji nie uwzględnia odpadów takich jak: stare buty, szmaty, uszkodzona ceramika. Gdzie będzie można się pozbywać tego typu odpadów?
Odpady wymienione powyżej nie podlegają segregacji, powinny więc trafić do pojemnika na zmieszane odpady.

Na kiedy wyznaczony jest najbliższy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych?
Odbiór tych odpadów będzie bez zmian, czyli dwa razy w roku: w okresie jesiennym i wiosennym. Najbliższy termin odbioru wielkogabarytów będzie około października – dokładny harmonogram będzie dostępny na stronie eko.zielonki.pl. Wielkogabaryty można też odwieść do jednego z dwóch punktów selektywnej zbiórki, czynnych od marca do listopada w każdą sobotę od godz. 10 do 18.