Aktualności - Gospodarka Odpadami

18.01.2013

Informacja o segregacji odpadów w 2013 roku

Informacja dla mieszkańców będących klientami Podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów komunalnych, dotycząca selektywnej zbiorki odpadów „u źródła” na terenie Gminy Zielonki w 2013 r. Odpady zbierane selektywnie (plastik, szkło, makulatura) należy gromadzić w specjalnych workach udostępnianych przez Firmę, z którą Mieszkańcy posiadają […]

15.01.2013

Spotkanie dla firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Zielonki

Wójt Gminy Zielonki zaprasza wszystkich przedstawicieli firm świadczących usługi wywozu odpadów komunalnych terenu gminy Zielonki, na spotkanie poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami. Spotkanie odbędzie się dnia 18.01.2013 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087- Zielonki.

10.01.2013

Spotkanie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Zielonki ws. nowego systemu gospodarowania odpadami

Wójt Gminy Zielonki zaprasza wszystkich zarządców wspólnot mieszkaniowych z terenu gminy Zielonki, na spotkanie poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami. Spotkanie odbędzie się dnia 14.01.2013 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki.

07.01.2013

Wyniki ankiety dotyczącej gospodarki odpadami na terenie gminy Zielonki.

Szanowni Państwo, znamy już wyniki anonimowych ankiet przeprowadzonych na terenie naszej gminy. Wiemy, że większość ankietowanych zagospodarowaniem odpadów zajmuje się samodzielnie (ponad 91 proc.), najczęściej posiadają jeden pojemnik na odpady (93 proc.) o pojemności 120 litrów (67 proc. ), wywożony dwa razy […]

16.11.2012

Ankieta i informacja o nowej ustawie „śmieciowej”

Właśnie trafiła do Państwa domów anonimowa ankieta, w której chcemy zapytać o Państwa opinie dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Ankietę można wypełnić w formie papierowej lub wersji on-line. Prosimy o Państwa opinie w tej sprawie, bowiem dotyczy ona każdego z […]

01.10.2012

Szanowni Państwo,

ustawa parlamentu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach diametralnie zmienia zasady gospodarki odpadami i wnoszenia odpłatności za ich odbiór; zmienia też system kontroli i sprawozdawczość wywoźników odpadów. W naszej gminie nowa ustawa burzy wypracowany i dobrze funkcjonujący od prawie 14 […]